English-Turkish translations for hermit:

münzevi · keşiş · other translations

hermit münzevi

Six years later, Huang Yaoshi retired to Peach Blossom Island and lived as a hermit.

Altı yıl sonra, Huang Yaoshi, Şeftali Çiçeği Adasına gitti. Orada bir münzevi gibi yaşadı.

Think about a hermit crab, okay?

Bir münzevi yengeci düşün, tamam mı?

He's a recluse, not a hermit.

O bir münzevi, keşiş değil.

Click to see more example sentences
hermit keşiş

One day, a father brought his sick daughter and her younger brother to the hermit.

Bir gün, bir baba hasta kızını ve onun küçük erkek kardeşini keşişe götürmüş.

But one day, a wandering hermit saw her and said:

Fakat bir gün, gezgin bir keşiş onu gördü ve dedi ki:

He's a recluse, not a hermit.

O bir münzevi, keşiş değil.

Click to see more example sentences