English-Turkish translations for hermitage:

inziva · other translations

hermitage inziva

You will have to accept this path in this hermitage of saints.

Bunu kabul etmek zorunda olacak aziz bu inziva içinde yolu.

The hermitage is too small for us.

İnziva yeri bizim için çok küçük.

Sooner or later, you might see them in hermitages again.

Er ya da geç, onların inzivalara çekildiğini sen de göreceksin.

Click to see more example sentences