English-Turkish translations for hero:

kahraman, kahramanlar · kahramanlık · yiğit · kahramanca · other translations

hero kahraman, kahramanlar

And now, ladies and gentlemen, please welcome, a real hero

Güzel! Ve şimdi, bayanlar ve baylar gerçek bir kahramanı alkışlayın

She isn't one of them. She's a hero.

Onlardan biri değil ki o bir kahraman.

It's a problem, that's your hero.

Bu bir sorun, çünkü Senin kahramanın

Click to see more example sentences
hero kahramanlık

No more hero stuff for a while, OK?

Uzun bir süre kahramanlık yok, tamam mı?

That's some kind of hero.

Bu bir çeşit kahramanlık.

Now, look no heroes here, okay?

Bak şimdi, kahramanlık yok, tamam mı?

Click to see more example sentences
hero yiğit

Good, what a young hero.

Ne harika bir genç yiğit!

They are all heroes and it just was a misunderstanding.

Onlar yiğit kişiler ve bu sadece bir yanlış anlama.

Like a hero.

Bir yiğit gibi.

Click to see more example sentences
hero kahramanca

Chief of police Marty Voyt's death was not a heroe's end.

Polis Şefi Marty Voyt'un sonu pek de kahramanca olmadı.