English-Turkish translations for heroism:

kahramanlık., kahramanlık · other translations

heroism kahramanlık., kahramanlık

But it's not heroism.

Ama bu kahramanlık değil.

But it's not heroism. It's not selflessness.

Bu kahramanlık da değil, başkalarını düşünmek de.

Because once again, I've felt the brunt of heroism.

Çünkü bir kez daha kahramanlığın acısını çekiyorum.

Click to see more example sentences