English-Turkish translations for heron:

balıkçıl · other translations

heron balıkçıl

Like the bird, just a little heron.

Kuş gibi, sadece küçük bir balıkçıl.

This is the Lava Heron.

Bu bir larva balıkçılı.

He's a Great Blue Heron.

O büyük mavi balıkçıl olurdu.

Click to see more example sentences