English-Turkish translations for herself:

kendisi, kendi, kendine, kendini · other translations

herself kendisi, kendi, kendine, kendini

And now that she's living for others as well as herself she's eating more.

Ve şimdi o kendisi için yaşadığı gibi başkaları için de yaşıyor daha fazla yiyor.

She sacrificed herself for us, for all of us.

Kendini bizim için feda etti. Hepimiz için.

She wants to kill herself!

O kendisini öldürmek istiyor!

Click to see more example sentences