English-Turkish translations for heterosexual:

heteroseksüel · other translations

heterosexual heteroseksüel

Now you go and practice football like a good little heterosexual.

Şimdi git ve küçük bir heteroseksüel, gibi futbol antrenmanı yap.

I'm just a wealthy, single heterosexual male.

Ben sadece sağIıklı, bekar ve heteroseksüel bir erkeğim.

Zero being exclusively heterosexual and six being exclusively homosexual.

Sıfır aşırı derecede heteroseksüel ve altı aşırı derecede homoseksüel.

Click to see more example sentences