English-Turkish translations for hex:

büyü · nazar · other translations

hex büyü

No hex bags, no sulfur, no EMF.

Büyü torbası, sülfür veya emf yok.

But this isn't your typical hex bag.

Ama bu sıradan bir büyü torbası değil.

This guy put some kind of hoodoo hex spell on me.

Bu adam bana bir çeşit "Hoodoo" büyüsü yapmış omalı!

Click to see more example sentences
hex nazar

Love spells, hexing spells, oils, herbs, snake handling.

Aşk büyüleri, nazar büyüleri, yağlar, şifalı bitkiler, yılan zehri.