English-Turkish translations for hideaway:

saklanacak yer · other translations

hideaway saklanacak yer

The perfect hideaway for a fugitive like your husband.

Kocan gibi bir kaçak için saklanacak mükemmel bir yer.

Later came the blonde Satan and wanted a hideaway.

Daha sonra Sarı Şeytan geldi ve saklanacak yer istedi.