English-Turkish translations for hideout:

saklanma yeri · gizlenme yeri · sığınak · other translations

hideout saklanma yeri

And he has a really awesome hideout too.

Çok da müthiş bir saklanma yeri var.

This must be her hideout or something.

Burası onun saklanma yeri gibi bir şey olmalı.

Does he have a secret hideout?

Gizli bir saklanma yeri var mı?

Click to see more example sentences
hideout gizlenme yeri

The Vatican used this as a hideout and as a prison for their enemies.

Vatikan burayı bir gizlenme yeri ve düşmanları için hapishane olarak kullanmış.

Only the hideout was left. but it was an easy job.

Geriye bir tek gizlenme yeri kalmıştı. Ama o kolay bir işti.

It's actually more like a hideout.

Daha çok gizlenme yeri gibi.

Click to see more example sentences
hideout sığınak

This old shelter's made a good hideout except for one thing the tunnels twist so much

Bu eski sığınak saklanmak için iyi bir yer. Bir şey dışında Tüneller çok fazla kıvrılıyor.

I just found his secret hideout.

Az önce onun gizli sığınağını buldum.

What a great hideout!

Ne muhteşem bir sığınak.

Click to see more example sentences