hiding

But somebody did this because they're hiding something really horrible.

Fakat bunu biri yaptı çünkü gerçekten korkunç şeyler saklıyor.

Well, you're hiding something, and you're a good guy.

Sen de bir şeyler saklıyorsun, ama iyi bir adamsın.

Question why is there no such thing as perfect hiding?

Bir soru daha. Neden mükemmel saklanma diye bir şey yok?

You take your sister and go and find somewhere safe to hide, you understand?

Kardeşini al ve git ve gizlenecek güvenli bir yer bul anladın mı?

But there are two men still hiding inside that house.

Ama iki adam var hala bu evin içinde saklanıyor.

Well, you gotta be somewhere else to hide a bloody jacket.

Kanlı bir ceketi saklamak için başka bir yere gitmek lazım.

What are you saying, that he just did this to hide something under it?

Sen ne diyorsun, bunu yalnızca altına bir şey saklamak için mi yapmış?

Okay, maybe not evil. But he's definitely hiding something.

Belki de kötü değil de. .ama kesinlikle birşeyler saklıyor.

Look, this guy, he's definitely hiding something.

Bakın bu adam kesinlikle bir şey saklıyor.

He's been lying to me, and hiding things from me.

O bana yalan söylüyor ve benden bir şeyler saklıyor.