English-Turkish translations for higher:

yüksek · daha yüksek · daha yukarı · amaç · other translations

higher yüksek

But I'm afraid you have to answer to a higher power now.

Ama ben şimdi daha yüksek bir güce cevap vermek zorunda korkuyor.

I'd like to make this wall a little higher.

Bu duvarı biraz daha yüksek yapmak isterdim.

But higher than this.

Ama bundan daha yüksek.

Click to see more example sentences
higher daha yüksek

But I'm afraid you have to answer to a higher power now.

Ama ben şimdi daha yüksek bir güce cevap vermek zorunda korkuyor.

The next one will be higher.

Bir sonraki daha yükseğe olacak.

Yeah, he went higher.

Evet, o daha yüksek gitti.

Click to see more example sentences
higher daha yukarı

Okay, come on, a little higher.

Tamam, hadi, biraz daha yukarı.

Oh yeah, a little higher.

Evet, biraz daha yukarı.

No, seriously, move it higher.

Hayır, cidden, daha yukarı kaldır.

Click to see more example sentences
higher amaç

But it's for a higher purpose.

Ama çok daha yüce bir amaç için.

The great fish has chosen you for a higher purpose.

Koca Balık, seni yüksek bir amaç için seçti.

We've got a chance to give him purpose a higher meaning

Ona bir amaç verme şansımız oldu yüksek bir amaç

Click to see more example sentences