English-Turkish translations for highness:

Majeste · Ekselans · yükseklik · kumandan · other translations

highness Majeste

I actually wanted to give you my personal congratulations, your highness.

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

I fear this is no ordinary prisoner, Your Highness.

Korkarım bu sıradan bir esir değil majesteleri.

Forget it, Mr. High and Mighty Master Control.

Unut bunu, Bay majesteleri ulu Ana Kontrol.

Click to see more example sentences
highness Ekselans

Ladies and gentlemen, Her Royal Highness, Queen Elizabeth ll.

Bayanlar ve baylar, Ekselansları Kraliçe ll. Elizabeth!

Water customs here are so fascinating don't you think, Your Highness?

Buradaki su adetleri çok ilginç öyle değil mi ekselansları?

No, Your Highness, but her birthday cake is.

Hayır, Ekselansları, ama doğum günü pastası burada.

Click to see more example sentences
highness yükseklik

Joe, that's high enough.

Joe, bu yükseklik yeter.

That's high enough.

Bu yükseklik yeterli.

It's only a mile high.

Sadece bir mil yükseklikte.

Click to see more example sentences
highness kumandan

High Chancellor Travell, this is General Hammond, commander of this facility.

Yüksek Şansölye Travell, bu General Hammond, bu tesisisn kumandanı.

General Huo Xin is honored to see you, Your Highness.

Kumandan Huo Xin Sizi görmek ne büyük şeref, ekselansları.

What trap, Your Highness?

Ne tuzağı, Kumandan hazretleri?

Click to see more example sentences