English-Turkish translations for highway:

otoyol · otoban · karayolu · anayol · other translations

highway otoyol

This is a very dangerous highway.

Bu çok tehlikeli bir otoyol.

Just a field, highway, and birds.

Sadece bir tarla, otoyol, ve kuşlar.

But I waited for the highway tender

Ama ben otoyol ihalesi için bekledim

Click to see more example sentences
highway otoban

And it'll be worse With the new highway.

Yeni otoban ile daha da kötü olacak.

It's a State Highway, ain't it?

Burası bir eyalet otobanı, değil mi?

Maybe he knows an underground highway.

Belki bir yeraltı otobanı biliyordur.

Click to see more example sentences
highway karayolu

I got Sergeant Haynes, Highway Patrol.

Çavuş Haynes arıyor, Karayolu devriyesi.

That highway is nice now.

O karayolu artık iyi.

highway anayol

How far is the old highway?

Eski anayol ne kadar uzakta?

This is a dangerous highway.

Bu tehlikeli bir anayol.