English-Turkish translations for hijack:

kaçırmak · uçak kaçırma · uçak kaçırmak · çalmak · gasp · hırsızlık · uçak korsanı., uçak korsanı · other translations

hijack kaçırmak

Transport truck just got hijacked near Fort A.P. Hill.

Fort A.P. Hill yakınında bir nakliye kamyonu kaçırılmış.

They said, "A bus was hijacked. Come." So I went.

Bir otobüs kaçırıldı buraya gel" dediler ben de gittim.

Maybe the Ferengi hijacked it.

Belki de Ferengiler kaçırmıştır.

Click to see more example sentences
hijack uçak kaçırma

Hijacking and a struggle would be the most logical explanation.

Uçak kaçırma ve mücadele en mantıklı açıklama olacak.

I'm not hijacking this plane.

Ben bu uçağı kaçırma değilim.

Maybe the motive wasn't hijacking.

Belki sebep uçak kaçırma değildi.

Click to see more example sentences
hijack uçak kaçırmak

Hijacked planes cutting through a cloudless September sky.

Kaçırılan uçaklar bulutsuz bir eylül göğünü deliyor.

Another airplane was hijacked.

Bir uçak daha kaçırıldı.

American airways were hijacked.

Amerikan Havayolları uçağı kaçırıldı.

Click to see more example sentences
hijack çalmak

Last night, somebody hijacked a trailer.

Dün gece biri bir römork çalmış.

Lund threatened two officers and hijacked their car.

Lund iki memuru tehdit edip arabalarını çalmış.

So DYAD hijacked Project LEDA.

Yani DYAD LEDA Projesi'ni çaldı.

Click to see more example sentences
hijack gasp

The bomb, code name "Kitchen knife" is on a hijacked train.

Kod adı: Mutfak bıçağı olan bir bomba gasp edilmiş bir trende.

The bomb, code-named "Kitchen Knife," is on a hijacked train.

Mutfak Bıçağı" olan bir bomba gasp edilmiş bir trende.

And religion in its various persuasions hijacked by radical ideologist.

Ve din, bazı mezheplerinde radikal ideologlar tarafından gasp edilmiştir.

Click to see more example sentences
hijack hırsızlık

Hijacking diamonds trom South Africa.

Güney Afrika'dan elmas hırsızlığı.

Melling's done time for assault, armed robbery, And truck hijacking.

Melling'in dosyasında olanlar, saldırı, silahlı soyun ve kamyon hırsızlığı.

hijack uçak korsanı., uçak korsanı

like, D.B. Cooper, that hijacker.

Uçak korsanı D.B. Cooper gibi.

The hijackers were Shallah's men.

Uçak korsanları, Shallah'ın adamlarıydı.