English-Turkish translations for hike:

yürüyüş · uzun yürüyüş · gezinti · yürümek · other translations

hike yürüyüş

Hiking is generally a safe activity, but not out here, alone, at night, in the world's largest urban park.

Yürüyüş genellikle güvenli bir faaliyettir ama burada değil, tek başına, gece, dünyanın en büyük parkında.

This is a break-up hike.

Bu bir ayrılık yürüyüşü.

Come on now, take a hike

Hadi artık bir yürüyüşe çık.

Click to see more example sentences
hike uzun yürüyüş

The best place to hike ever.

Uzun bir yürüyüş için en güzel yer.

This is a long hike.

Uzun bir yürüyüş olacak.

A good long cross-country hike.

Uzun ve güzel bir dağ yürüyüşü.

Click to see more example sentences
hike gezinti

Only on the special hikes.

Sadece özel gezintilerden önce.

Goldfish, since that hike I'm suspicious.

Japon Balığı, o gezintiden beri şüpheleniyorum.

hike yürümek

I meant going to the symphony or a Sunday morning hike.

Ben bir senfoniyi ya da bir Pazar yürüyüşünü kastetmiştim.

Her name is susan mayer, and she's never hiked before.

İsmi Susan Mayer ve daha önce hiç doğa yürüyüşüne katılmamış.