English-Turkish translations for hill:

tepe · tepelemek · dağ · yokuş · bayır · yamaç · other translations

hill tepe

Bought a big, beautiful house in San Francisco, up on a hill.

San Francisco'da, bir tepenin üzerinde, büyük ve güzel bir ev aldım.

There's a road right over this hill.

Bu tepenin ardında bir yol var.

What, that big thing on top of the hill?

Ne, tepenin üstündeki büyük bir şey mi?

Click to see more example sentences
hill tepelemek

Looks like a different world mountains, hills, cows, farms, and white churches.

Değişik bir ülke gibi görünüyor Dağlar, tepeler, inekler, çiftlikler, beyaz kiliseler

Over the hills and far away, Bernard.

Tepeler orada ve çok uzak, Bernard.

Those hills must be here.

Şu tepeler burası olmalı.

Click to see more example sentences
hill dağ

Not on a hill or up a mountain, make a wish into the

Bir tepeye ya da dağa değil, bir dilek dile içine

The Hollywood Hills ain't no mountain.

Hollywood Tepeleri, dağ falan değil.

Nobody knows these hills better than Tommy McLaren.

Kimse bu dağları Tommy McLaren'den iyi bilemez.

Click to see more example sentences
hill yokuş

This is a really steep hill.

Bu gerçekten çok dik bir yokuş.

These hills are killing me.

Bu yokuşlar beni öldürüyor.

It was a steep hill.

Dik bir yokuş vardı.

Click to see more example sentences
hill bayır

Mountains, hills, cows, farms,

Dağlar, bayırlar, inekler, çiftlikler

hill yamaç

This is a big-ass hill. Shit.

Bu çok dik bir yamaç Lanet olsun.