English-Turkish translations for hillbilly:

köylüler, köylü · çiftçi · other translations

hillbilly köylüler, köylü

Would you look at yourselves? A truck driver, a DJ, a retired colonel and hillbilly.

Kendinize bir bakın, bir kamyon şoförü, bir Dj, emekli bir albay ve bir köylü.

When you gonna stop talking like a hillbilly, Hawkins?

Ne zaman bir köylü gibi konuşmayı bırakacaksın Hawkins?

A hillbilly nobody that doesn't know anything.

Hiçbir şey bilmeyen köylü bir hiç kimse.

Click to see more example sentences
hillbilly çiftçi

That hillbilly will do anything.

O çiftçi bir şey yapacak.

A hillbilly with a pocketknife could do it.

Çakısı olan bir çiftçi bile yapabilir bunu.

Rednecks crackers, hillbillies, hausfraus, shut-ins, pea-pickers.

Çiftçiler üşütükler, köylüler, ev kadınları, yatalaklar, göçmenler.