hired

But the guy who hired me disappeared and nothing happened, nothing happened.

Fakat beni kiralayan kişi ortadan yok oldu ve hiçbir şey olmadı!

But the guy who hired me disappeared and nothing happened.

Ama beni kiralayan adam ortadan kayboldu ve hiçbir şey olmadı.

That's why people like me like to get hired by people like you.

İşte bu yüzden benim gibi insanlar senin gibi insanlar tarafından işe alınır.

And this uncle has hired a man, a very serious man, to get the kid back.

Ve bu kuzen bir adam tutmuş, çok ciddi bir adam. Çocuğu geri götür.

You know, I hired a private detective today.

Biliyor musun, bugün özel bir dedektif tuttum.

I hired a private detective and

Ben özel bir dedektif tuttum ve

I said to myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart, fat girl.

Kendime dedim ki, devam et bir şans ver,bu zeki şişko kızı işe al

Who hired you for the job?

İş için seni kim kiraladı?

Who hired you to do this?

Bu için seni kim tuttu?

Your wife hired a detective three months ago.

Karınız üç ay önce bir dedektif tutmuş.