English-Turkish translations for his majesty:

Majeste · other translations

his majesty Majeste

So, I built the best cannon, as a gift, to his majesty, the king's daughter.

Bu yüzden, bir hediye olarak Kralın kızı Majesteleri için en iyi topu inşa ettim.

His Majesty brought him back himself?.

Majesteleri onu kendisi mi geri getirdi?

His Majesty has gone hunting?

Majesteleri ava gitti?

Click to see more example sentences