English-Turkish translations for historic:

tarihi, tarihsel · tarihi an., tarihi an · önemli · tarihe geçmiş · other translations

historic tarihi, tarihsel

Ladies and gentlemen, welcome to the historic and legendary Atlantic City boardwalk.

Baylar ve bayanlar tarihi ve efsanevi Atlantic City rıhtımına hoş geldiniz.

As an important historical artifact it belongs to Harry.

Önemli bir tarihi eser olduğundan, ait olduğu yer Harry.

And that would not be a bad day for us, historically speaking.

Ve bu çok da kötü bir gün sayılmaz bizim için. Tarihi anlamda.

Click to see more example sentences
historic tarihi an., tarihi an

It's a historic moment.

Bu, tarihi bir an.

This is a historic moment, this could be my last warrant I sign.

Bu tarihi bir an, bu benim imzaladığım son izin olabilir.

We got a historical moment here.

Burada tarihi bir an yaşıyoruz.

Click to see more example sentences
historic önemli

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to an historic night of basketball.

İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Basketbolun bu önemli gecesine hoş geldiniz.

This is truly an historic moment in American history.

Bu gerçekten Amerikan tarihi için çok önemli bir an.

And I'm also a Londoner, and today is a day of great historical significance for London.

Ve aynı zamanda Londra'lıyım. Ve bugün Londra için tarihi bir önem arz eden bir gün.

Click to see more example sentences
historic tarihe geçmiş

Deaf-mute" is a historically derogative term.

Sağır-dilsiz" tarihi geçmiş bir terim.