English-Turkish translations for hittite:

Hitit · Eti · other translations

hittite Hitit

One simple question: assyrian, hittite, or egyptian?

Basit bir soru: asurlu, hititli, ya da mısırlı?

Great Sekhmet Pharaoh drinks in your name." and prays for victory over the Hittites at Kadesh.

Yüce Sekhmet, Firavun adına kadeh kaldırıyor ve Kadeş'teki Hitit zaferi için dua ediyor.

hittite Eti

Great Sekhmet Pharaoh drinks in your name." and prays for victory over the Hittites at Kadesh.

Yüce Sekhmet, Firavun adına kadeh kaldırıyor ve Kadeş'teki Hitit zaferi için dua ediyor.