English-Turkish translations for hive:

kovan · arı kovanı · kovana girmek · other translations

hive kovan

We've detected a hive ship heading towards Atlantis.

Atlantis'e doğru gelen bir kovan gemisi tespit ettik.

Yeah, that's when we thought it was a hive, not so much of a maze.

Biz o kadar çok bir labirent bir kovanı değildi düşündüm Evet, olmasıdır.

It's an artificial hive.

Bu bir yapay kovan.

Click to see more example sentences
hive arı kovanı

The bees did not clean the hive anymore.

Arılar ve bu kovan artık temiz değil.

hive kovana girmek

Our hive is entering hyperspace.

Bizim kovan hiperuzaya giriyor.