English-Turkish translations for hoard:

stok · istif · istif etmek · istifçi., istifçi · other translations

hoard stok

So, what, they're hoarding it?

Ne yani, stok mu yapıyorlar?

There's a world surplus of microchips and Zorin is hoarding them!

Dünyada mikro çip fazlası var ve Zorin bunları stok yapıyor!

People were hoarding.

İnsanlar stok yapıyordu.

hoard istif

You are hoarding sheem by herding them, aren't you?

Koyunları istif ederek onları tiftiyorsunuz, değil mi?

Well, that is, a it's ok, Mr. yelman, I'm a hoarding specialist.

Şey, bu biraz Sorun yok, Bay Yelman. Ben istif uzmanıyım.

hoard istif etmek

You are hoarding sheem by herding them, aren't you?

Koyunları istif ederek onları tiftiyorsunuz, değil mi?

hoard istifçi., istifçi

You hoarding little bastard!

Seni istifçi piç kurusu.