English-Turkish translations for hoarding:

istifçilik · other translations

hoarding istifçilik

It's a real disease called hoarding.

İstifçilik" denen gerçek bir hastalık.

Everybody is hoarding these days.

Bugünlerde herkes istifçilik yapıyor.

And the hoarding.

İstifçilik de var.