English-Turkish translations for homicide:

cinayet · katil · cani · adam öldürme · other translations

homicide cinayet

Mr. Monk is a former homicide detective now working as a private consultant.

Bay Monk eski bir cinayet masası dedektifi. Şimdi özel danışman olarak çalışıyor.

This is a homicide investigation, not a beauty pageant.

Bu bir cinayet soruşturması, güzellik yarışması değil.

For a double homicide?

Bir çift cinayet için?

Click to see more example sentences
homicide katil

So either paris hilton is a homicidal maniac or Or we missed something.

Yani ya Paris Hilton, ya manyak bir katil ya da biz bir şeyler kaçırıyoruz.

She needs someone nice like him. As opposed to a homicidal vampire like Damon.

Damon gibi bir katil vampir yerine onun gibi kibar birine ihtiyacı var.

We got an emotionally disturbed homicide suspect.

Elimizde duygusal olarak dengesiz bir katil zanlısı var.

Click to see more example sentences
homicide cani

Look, say you're a homicidal maniac.

Bak, diyelim ki sen cani bir manyaksın.

He's a homicidal psychopath.

Adam cani bir psikopat.

A homicidal priest.

Cani bir rahip.

Click to see more example sentences
homicide adam öldürme

This is now a homicide investigation.

Bu artık bir adam öldürme soruşturması.

Homicide, kidnapping and results.

Adam öldürme, kaçırma ve sonuçları.

Court Summons: Homicide case, Moon Jung-Sook

Mahkeme Çağrısı Adam öldürme olayı, Moon Jung-Sook.