English-Turkish translations for honey:

canım · bal, bala · ballı · sevgilim · en iyisi · baldan, balı, ballar · sevgili · bal rengi · tatlı şey · yumuşak · other translations

honey canım

Honey, is there anything that I can do for you?

Canım, senin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı?

Honey, you had an accident, but don't worry, it is over now.

Canım, bir kaza geçirdin ama merak etme, geçti artık. Tamam mı?

Don't worry, honey. Everything's going to be okay.

Merak etme canım, her şey yoluna girecek.

Click to see more example sentences
honey bal, bala

The truth is, now that he is my father, he's become sweet as honey.

Gerçek şu ki, o artık benim babam, bal gibi güzel oldu.

But tastes like bread and honey.

Ama tadı ekmek ve bal gibi.

Oh, honey, I could tell you stories, believe me.

Bal, Oh, sana hikayeler anlatmak olabilir, inan bana.

Click to see more example sentences
honey ballı

Do you want some honey water?

Biraz ballı su ister misin?

Four, five, and six are all yours, honey pie.

Dört, beş ve altı hepsi senin, ballı kekim.

Not bad, Honey Lemon.

Fena değil, Ballı Limon.

Click to see more example sentences
honey sevgilim

Honey, is that for me?

Sevgilim, bu benim için mi?

But not good things, honey.

Fakat iyi şeyler değil sevgilim

Sweetie? Honey? Sweetheart, are you okay?

Sevgilim, tatlım hayatım, iyi misin?

Click to see more example sentences
honey en iyisi

Honey, I want what's best for you.

Tatlım, senin için en iyi olanı istiyorum.

Honey, it's the best way.

Tatlım, bu en iyi yol.

They're the best, honey.

Bunlar en iyisi, tatlım.

Click to see more example sentences
honey baldan, balı, ballar

I am NOT your honey.

Ben senin balın değilim.

give me this honey. no, it's Mr. Miller's.

Bu balı bana ver. Hayır, o Bay Miller'in.

'Cause everywhere is honey There's a honey Pooh

Çünkü her yerde bal var İşte baldan bir Winnie

Click to see more example sentences
honey sevgili

No, honey, this is a boyfriend from a long time ago.

Hayır. Tatlım, bu çok uzun süre öncesinden bir sevgili.

Happy Valentine's Day, honey.

Sevgililer günün kutlu olsun tatlım.

Sit down, Mr. Muckle, honey.

Oturun. Oturun, sevgili Bay Muckle.

honey bal rengi

That soft honey-blonde hair.

O yumuşak bal rengi saçlar.

Those honey-brown eyes Fuck you!

Şu bal rengi gözler Siktir git!

honey tatlı şey

And then I went and bought this little honey.

Sonra da gittim ve bu küçük tatlı şeyi aldım.

Oh, honey, this ain't a fight, it's an execution.

Tatlı şey, bu bir dövüş değil, infaz olacak.

honey yumuşak

That soft honey-blonde hair.

O yumuşak bal rengi saçlar.