English-Turkish translations for how:

ne · nasıl · kadar · ne kadar · kaça · ne durumda · neresi, nereden · ne gibi · ne halde · niçin · yöntem · ne derecede · other translations

how ne

There's something about this that is so black, it's, like, how much more black could this be?

Bence bu çok kara bir şey gibi, şey gibi, bu daha ne kadar siyah olabilir?

It is good How much do we need there?

Bu iyi mi Orada ne kadar ihtiyacımız olacak?

Tell him how much you love him.

Ona ne kadar aşık olduğunu söyle.

Click to see more example sentences
how nasıl

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

Well, how do you know then?

Peki o zaman nasıl biliyorsun?

And look how well it's going.

Ve nasıl bu kadar iyi görünüyorsun.

Click to see more example sentences
how kadar

There's something about this that is so black, it's, like, how much more black could this be?

Bence bu çok kara bir şey gibi, şey gibi, bu daha ne kadar siyah olabilir?

How much time do you need?

Sana ne kadar zaman lazım?

How much would this be?

Bu ne kadar olabilir ki?

Click to see more example sentences
how ne kadar

There's something about this that is so black, it's, like, how much more black could this be?

Bence bu çok kara bir şey gibi, şey gibi, bu daha ne kadar siyah olabilir?

How bad can it really be, right?

Ne kadar kötü olabilir, öyle değil mi?

How much is there here?

Ne kadar var burada?

Click to see more example sentences
how kaça

You know how many people were in here today?

Bugün burada kaç kişi vardı biliyor musun?

How many have you got?

Sende kaç tane var?

You have how many now?

Kaç tane oldu şimdi?

Click to see more example sentences
how ne durumda

And, of course, no matter how bad a situation is it can always get worse.

Ve elbette, durum ne kadar kötü olursa olsun daha da kötü olabilir.

By the way, how's the book?

Bu arada, kitap ne durumda?

So how's the family doing?

Aile ne durumda peki?

Click to see more example sentences
how neresi, nereden

Okay, I know where and when, but I don't know who, what, or how.

Nerede ve ne zaman olduğunu biliyorum ama kim, neden ve nasıl bilmiyorum.

Where and how?

Nerede ve nasıl?

It doesn't matter where or how.

Nerede ya da nasıl önemli değil

Click to see more example sentences
how ne gibi

There's something about this that is so black, it's, like, how much more black could this be?

Bence bu çok kara bir şey gibi, şey gibi, bu daha ne kadar siyah olabilir?

how could you betray someone who loves you. you traitor.. someone like you wouldn't understand!

Seni seven birine nasıl ihanet edersin? Seni hain Senin gibi biri ne anlar?

How much is something like this worth?

Bunun gibi bir şey ne kadar eder?

Click to see more example sentences
how ne halde

How bad could it be then?

Hayır O halde ne kadar kötü?

How about water then?

O halde suya ne dersin?

Mmm, then how about something like this?

O halde böyle bir şeye ne dersin?

Click to see more example sentences
how niçin

The who, what, where, when, how, and why.

Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin.

Who, why, where and how?

Kim, niçin, nerede ve nasıl?

Wrong! Who, why, where, how?

Kim, niçin, nerede, nasıl?

how yöntem

It's primitive. But you see how this one's agglutinating? Or clumping up?

İlkel bir yöntem ama bu nasıl birleşiyor, bu nasıl kümeleniyor görebiliyor musun?

That's how Taresians say thank you, isn't it?

Taresyanların teşekkür etme yöntemleri, öyle değil mi?

how ne derecede

How incredibly deadly is it?

Ne derece ölümcül bu şey?

General Magowan. How bad is the situation?

General Mogowan, durum ne derece kötü?