English-Turkish translations for humiliation:

aşağılama · küçük düşürme · rezil etme · rezillik · other translations

humiliation aşağılama

Yeah, Ryan, stuffed with pain and humiliation and Darryl's come a-and bits of foam, I think.

Evet, Ryan acı, aşağılama ve Darryl'ın atmığıyla dolu. Biraz köpük de var sanırım.

Yes, but humiliation is a pretty great motivator,

Evet, ama aşağılama oldukça iyi bir motivasyondur.

It's an unprecedented humiliation for the Empire.

İmparatorluk için emsali görülmemiş bir aşağılama.

Click to see more example sentences
humiliation küçük düşürme

'You came here to humiliate me.'

'Buraya beni küçük düşürmeye geldin.'

He tried to humiliate me.

Beni küçük düşürmeye çalıştı!

Don't humiliate the administration, Frank.

Sakın yönetimi küçük düşürme, Frank.

Click to see more example sentences
humiliation rezil etme

He wants me to be humiliated, to suffer.

Beni rezil etmek istiyor, acı çektirmek istiyor.

He wants to humiliate me.

Beni rezil etmek istiyor.

Are you trying to humiliate me?

Beni rezil etmeye mi çalışıyorsun?

Click to see more example sentences
humiliation rezillik

A humiliation like this will leave a deep lasting scar.

Bunun gibi bir rezillik çok derin bir yara izi bırakacaktır.

And now the final humiliation.

İşte bu da son rezillik.

When it comesto family humiliations,I'll definitelytake mine over yours.

Konu aile rezillikleri olduğunda, senin eline su dökemem.