English-Turkish translations for hundred:

yüz · yüzlük · yüzde · yüzyıl · other translations

hundred yüz

Five, six, seven, eight, nine hundred dollars.

Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yüz dolar.

Everything you say sounds like five hundred.

Dediğin her şey beş yüz gibi geliyor.

Five hundred thousand dollars, baby!

Beş yüz milyon dolar, sevgilim.

Click to see more example sentences
hundred yüzlük

Just a couple hundred.

Sadece bir kaç yüzlük.

Probably get a couple hundred in cash too.

Muhtemelen bir kaç yüzlük nakit de vardır.

And a hundred.

Ve bir yüzlük.

Click to see more example sentences
hundred yüzde

You basically can't be a hundred percent sure of anything.

Temelde hiçbir şey için yüzde yüz emin olamayız.

Hundred percent, sir.

Yüzde yüz, efendim.

I guarantee one hundred percent.

Ben sana yüzde yüz garanti.

Click to see more example sentences
hundred yüzyıl

When opened this place seriously Since a hundred years ago

Bu yeri cidden ne zaman açtı. Bir yüzyıl önce.

A hundred years, maybe two.

Bir belki iki yüzyıl.

It's been, what, couple hundred years?

Ne kadar oldu, birkaç yüzyıl oldu mu?

Click to see more example sentences