English-Turkish translations for hunger:

açlık · · istek · other translations

hunger açlık

A poor cripple dying of hunger and thirst what good could life be to a man like that?

Açlık ve susuzluktan kıvranan zavallı bir sakat. Öyle bir adam için nasıl iyi bir hayat olabilir ki?

World hunger is not that bad.

Dünya açlığı o kadar kötü değil.

For him there is no hunger, cold, disease or old age.

Onun için açlık, soğuk, hastalık ya da yaşlanmak yoktur.

Click to see more example sentences
hunger

And it's for Third World hunger.

Hem, Üçüncü Dünya açları için.

Even when starved, the hunger survives.

bırakıldığında bile açlık hayatta kalır.

Clamoring claw, dog-faced, yawping a galoot's hunger.

Yamuk pençeli, köpek yüzlü ve açlığını haykıran.

Click to see more example sentences
hunger istek

Fear. Hunger. Desire.

Korku, açlık, istek.