English-Turkish translations for hurry:

acele · acele etmek, acele ettirmek · çabuk · çabuk olmak · aceleye getirmek · koşmak · telaşlı, telaş · other translations

hurry acele

Think of something fast, hurry up and think of something, because these guys want a show.

Çabuk bir şeyler düşün. Acele et ve bir şeyler düşün çünkü bu insanlar bir gösteri bekliyorlar.

Look, I'm sorry, but we're in a real hurry, okay?

Bakın üzgünüm, ama çok acelemiz var, tamam mı?

Come on! Hurry it up!

Hadi, hadi, acele edin.

Click to see more example sentences
hurry acele etmek, acele ettirmek

Think of something fast, hurry up and think of something, because these guys want a show.

Çabuk bir şeyler düşün. Acele et ve bir şeyler düşün çünkü bu insanlar bir gösteri bekliyorlar.

Come on, hurry!

Hadi, acele et!

You're late. Hurry up.

Geç kaldın, acele et.

Click to see more example sentences
hurry çabuk

Think of something fast, hurry up and think of something, because these guys want a show.

Çabuk bir şeyler düşün. Acele et ve bir şeyler düşün çünkü bu insanlar bir gösteri bekliyorlar.

Hurry up and tell me.

Çabuk ol ve söyle.

Hurry up, someone is coming!

Çabuk ol, birisi geliyor!

Click to see more example sentences
hurry çabuk olmak

Hurry! six, five, four, three, two

Çabuk ol. altı, beş, dört, üç, iki

OK, but hurry up, we haven't got much time.

Tamam ama çabuk ol. Fazla zamanımız yok.

All right, Mom, hurry.

Tamam anne, çabuk ol.

Click to see more example sentences
hurry aceleye getirmek

Get some water! Come on, girls, hurry up!

Biraz su getirin! haydi, kızlar, acele edin!

Hurry up and get the car.

Acele et ve arabayı getir.

Well hurry then, and get it.

O zaman acele et de getir.

Click to see more example sentences
hurry koşmak

Hurry, run, run, run!

Çabuk, koş, koş, koş!

I mean, hurry home, son.

Yani, eve koş, evlat.

What's wrong, Hurry up!

Koş! Neyin var, acele et!

Click to see more example sentences
hurry telaşlı, telaş

Hey, why is the hurry?

Hey, bu telaş niye?

What's the big hurry, blondie?

Bu büyük telaş da ne, sarışın?