husband's

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You're a good husband and a good father, but that's all, nothing more.

Sen iyi bir kocasın ve de çok iyi bir baba. Ama hepsi bu. Daha fazlası değil.

But it's very important not to stop being a husband and a wife.

Ama bir koca ve karısı olmanın durdurmak için çok önemlidir.

Yes, but he's not my son, he's my husband.

Evet, ama o benim oğlum değil ki kocam.

He's my husband, and I love him more!

O benim kocam ve ben onu daha çok seviyorum!

I'm his daughter and he's not my husband.

Ben onun kızıyım, ve o benim kocam değil.

He's my husband, and I still love him.

O benim kocam ve onu hala seviyorum.

Please, don't ask me anything more. He's my husband and I

Lütfen daha fazla bir şey sorma. o benim Kocam..

Maybe your husband's funeral isn't the best place to tell you this, but I love you, Sharon!

Belki de kocanın cenazesi sana bunu söylemek için en iyi yer değil, Ama seni seviyorum, Sharon!

He's my husband and I love him.

O benim kocam ve onu seviyorum.