English-Turkish translations for ice:

buz · dondurma · buza koymak · kutup · buzulu, buzul · buzla kaplanmış · buz çiçeği · içine buz koymak · buzluk · other translations

ice buz

That's the second and third ice age back. Fourth, fifth, sixth and seventh ice age back.

Bu da, ikinci ve üçüncü buz devri dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci buz devri.

Here's some more ice.

Biraz daha buz getirdim.

It's an emergency ice.

Acil bir durum. Buz!

Click to see more example sentences
ice dondurma

Fried chicken, cheeseburger, mashed potatoes, French fries, macaroni and cheese, apple pie, and ice cream.

Kızarmış tavuk, çizburger patates püresi, patates kızartması peynirli makarna elmalı turta ve dondurma.

Uh, you, me, and ice cream?

Sen, ben ve dondurma mı?

You wanna get some ice cream?

Biraz dondurma yemek ister misin?

Click to see more example sentences
ice buza koymak

Take him inside, put some ice on his head.

Onu içeri al ve başına biraz buz koy.

Put some ice on it and be careful.

Sırtına biraz buz koy ve dikkatli ol.

Put some ice on it.

Üzerine biraz buz koy.

Click to see more example sentences
ice kutup

For the ice bear, company may be a consolation, but it's not the answer.

Kutup Ayısı için arkadaşlık bir teselli olabilir... .ama tam bir cevap değil.

And "How could the Arctic ice cap actually melt so quickly?

Ve "Nasıl olur da kutup buz örtüsü bu kadar hızlı eriyebilir?

Then there's the polar ice cap.

Sonra da kutup buz takkeleri var.

Click to see more example sentences
ice buzulu, buzul

But worldwide, the temperature is rising and the ice is melting.

Ama dünya çapında sıcaklık artıyor ve buzullar erimeye başladı.

Ozone depletion, global warming, melting ice caps.

Ozon incelmesi, küresel ısınma buzulların erimesi.

The Arctic ice cap is melting.

Kuzey kutup bölgesi buzulları eriyor.

Click to see more example sentences
ice buzla kaplanmış

We will be closing one month for ice festival!

Buz festivali için bir ay kapalı olacağız!

The surface is covered with craters, ice fields.

Yüzey, kraterler ve buz tabakası ile kaplı.

ice buz çiçeği

Known as an ice flower.

Buz Çiçeği olarak bilinir.

ice içine buz koymak

In ice cubes in the bathtub, okay!

Küvetin içinde, buz koy, tamam mı?

ice buzluk

There's pomegranate juice in the fridge and coconut ice cream in the freezer.

Buzdolabında nar suyu ve buzlukta da hindistan cevizli dondurma var.