ideas

She thought it was a stupid idea the first time and even more stupid the second time.

Başta aptal bir fikir olduğunu düşünmüştüm sonra daha da aptal bir fikir olduğunu düşündüm.

Well, thank you, but I think that is a very, very bad idea.

Teşekkürler ama bence bu çok, çok kötü bir fikir. Neden?

It's wonderful to see you, but i don't think that's a good idea.

Seni görmek harika ama bence bu iyi bir fikir değil.

Oh, you know what? Maybe this isn't such a good idea.

Biliyor musun, belki de bu iyi bir fikir değil.

I know you think it's a bad idea, but it's something I have to do.

Kötü bir fikir olduğunu düşündüğünü biliyorum, ama bu yapmam gereken bir şey.

Oh, so now you think it's a good idea, because it's your idea.

Yani şimdi diyorsun ki bu iyi bir fikir çünkü senin fikrin.

Oh, no, no, this is a really bad idea.

Oh, hayır, hayır, bu gerçekten kötü bir fikir.

This is actually a really good idea.

Aslında bu gerçekten iyi bir fikir.

Do you think that's a good idea?

Bence bu iyi bir fikir değil?

That's exactly why I'm here, because you think that's a good idea.

İşte bu yüzden buradayım çünkü bunun iyi bir fikir olduğunu sanıyorsun.