English-Turkish translations for imagine:

hayal etmek · düşünmek · anlamak · hayal kurmak · sanmak · other translations

imagine hayal etmek

Thank you. You can't imagine how difficult this is, not only for me, for all of us.

Bunun ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsiniz sadece benim için değil, hepimiz için.

It's really hard to imagine him actually being dead.

Onun gerçekten öldüğünü hayal etmek çok zor.

Imagine a room, just like this one

Bir oda hayal et. Bu oda gibi

Click to see more example sentences
imagine düşünmek

Imagine eating a sandwich, but everybody just thinks you're crazy.

Düşün, sen sandiviç yiyorsun ama herkes senin deli olduğunu düşünüyor.

Can you imagine a better target?

Daha iyi bir hedef düşünebiliyor musun?

Imagine somebody writing a whole song for you.

Düşünebiliyor musun, biri senin için bir şarkı yazıyor.

Click to see more example sentences
imagine anlamak

Maybe chad understood more than we imagined.

Belki de Chad bunu sandığımızdan daha fazla anlamıştır.

I imagine agent navabi does.

Bence, ajan Navabi anladı.

You surely imagine, Mr Janvier

Bay Janvier, anlaman gerekir ki

Click to see more example sentences
imagine hayal kurmak

It's the difference between imagining and seeing.

Bu, hayal kurmak ile görmek arasındaki fark.

Think he's imagining it?

Sence hayal mi kuruyor?

In this glacial Europe, you must imagine a dry climate.

Bu buzul Avrupa'sında, kuru bir iklim hayal etmelisiniz.

imagine sanmak

Numbers four, five, six and seven, I'd imagine.

Sanıyorum dört, beş, altı ve yedi numaralarının.