English-Turkish translations for impressive:

etkileyici · etkili · çarpıcı · other translations

impressive etkileyici

You're a very impressive man, but you see everything as either good or bad, just like David.

Çok etkileyici bir adamsın Jack, ama her şeyi iyi ya da kötü olarak görüyorsun, aynı David gibi.

Pretty impressive ball, isn't it?

Çok etkileyici bir top, değil mi?

Logan found someone in this room very impressive.

Logan bu odada çok etkileyici birini bulmuş.

Click to see more example sentences
impressive etkili

If you want to leave an impression or a body, two are better.

Eğer bir etki bırakmak istiyorsan, ya da ceset, iki daha iyidir.

That's actually very impressive.

Bu aslında oldukça etkili.

Made a big impression on him.

Ona büyük bir etki yaptı.

Click to see more example sentences
impressive çarpıcı

It's a very impressing idea, Don.

Bu çok çarpıcı bir fikir, Don.

Wow, that is just super-impressive.

Vay canına, bu çok çarpıcı.