English-Turkish translations for improved:

ilerlemiş · gelişmiş · düzelmiş · iyileşme · other translations

improved ilerlemiş

That's not an improvement, Bill.

Bu bir ilerleme değil, Bill.

It's an improvement.

Bu bir ilerleme.

Some people think this modern society's an improvement.

Bazıları modern toplumun bir ilerleme olduğunu düşünüyor.

Click to see more example sentences
improved gelişmiş

The new and improved glee club has officially begun.

Yeni ve gelişmiş glee kulübü resmen başladı.

New and improved Josh.

Yeni ve gelişmiş Josh.

Presenting the new and improved Paulie Pixie.

Huzurlarınızda, yeni ve gelişmiş haliyle Paulie Pixie.

Click to see more example sentences
improved düzelmiş

Yesterday we saw a new, improved Spider-Man.

Dün yeni bir düzelmiş Örümcek Adam gördük.

Your agraphia and dyslexia have improved greatly.

Agrafi ve Disleksi belirtilerin oldukça düzelmiş.

improved iyileşme

Well, Smith you are looking better, really improved.

Eee, Smith Daha iyi görünüyorsun. Gerçekten iyileşme var.

A slight improvement in altitude, sir.

İrtifada ufak bir iyileşme oldu, efendim.