English-Turkish translations for incident:

olaysız, olay · kaza · hadis, hadise · vaka · gelen · düşen., düşen · vukuat · önemsiz olay · other translations

incident olaysız, olay

But more importantly, do you remember the incident two years ago?

Ama daha önemlisi iki yıl önceki olayı hatırlıyor musun?

Actually, there was an incident after that.

Aslında ondan sonra bir olay daha vardı.

We had an incident last week.

Geçen hafta bir olay oldu çünkü.

Click to see more example sentences
incident kaza

Does this kind of incident often happen?

Bu tür kazalar sık sık olur mu?

There was an incident at another school.

Başka bir okulda bir kaza olmuştu.

I just had an incident.

Sadece bir kaza geçirdim.

Click to see more example sentences
incident hadis, hadise

This is an international incident.

Bu uluslararası bir hadise.

We had a little incident here last night.

Dün gece burada ufak bir hadise olmuş.

The emergency is a major incident.

Acil durum gerektiren büyük bir hadise.

Click to see more example sentences
incident vaka

Special Agent, Critical Incident Response Group.

Özel Ajan. Kritik Vaka Müdahale Grubu.

The "burning building, baby, bear, factory, jam" incident?

Yanan bina, bebek, ayı, fabrika, reçel vakası?

So it's looking like an isolated incident.

Yani bu münferit bir vaka gibi görünüyor.

Click to see more example sentences
incident gelen

A terrible incident happened to a high school girl

Liseli bir kızın başına korkunç bir olay geldi

While we were filming that the first real incident occurred.

Biz bunu çekerken ilk gerçek olay meydana geldi.

The day after the incident, Vedek Bareil came to visit him.

Olaydan bir gün sonra, Vedek Bareil onu ziyarete geldi.

incident düşen., düşen

Everyone thought that this incident would soften Narayan Shankar.

Herkes bu olayın Narayan Shankar'ı yumuşatacağını düşündü.

Incidences of leukemia, tuberculosis, and meningitis have dropped considerably.

Lösemi, tüberküloz ve menenjit olayları hatırı sayılır derecede düştü.

incident vukuat

"Several questionable incidents.

"Birkaç kuşkulu vukuat"ta.

incident önemsiz olay

But more importantly, do you remember the incident two years ago?

Ama daha önemlisi iki yıl önceki olayı hatırlıyor musun?