English-Turkish translations for include:

dahil etmek · katmak · bulunmak · içermek · kapsamak · other translations

include dahil etmek

I don't hate women, I hate everyone and everything including myself.

Kadınlardan nefret etmiyorum, ben de dahil herkesten ve her şeyden nefret ediyorum.

I got plans tonight and they don't include you guys.

Bu akşam için planlarım var ve sizi dahil etmediler çocuklar.

She's already interviewed me and Josh, and she'd like to include you.

Benimle ve Josh ile çoktan görüştü ve seni de dahil etmek istiyor.

Click to see more example sentences
include katmak

That goes for everybody, including members of the Tea Party.

Bu herkes için, Çay partisine katılanlar da dahil.

No. My services included, it'll cost you double.

Hayır, benim servisim iki katına mal olur.

Everyone participating tonight is here of their own free will, including Casey.

Bu gece katılan herkes kendi özgür iradeleriyle burada. Buna Casey dahil.

Click to see more example sentences
include bulunmak

Memberships include some of the greats Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin.

En iyilerin içinde bulunduğu bir klüp. .Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin.

Winslow, hertz and granger are international heavyweights. Client list includes a handful of foreign governments,

Winslow, Hertz ve Granger uluslararası ağır toplardan. müşteri listesinin içinde bir avuç yabancı hükümette bulunuyor.

lts arsenal includes nanotechnological transjectors.

Bunların arasında nanoteknolojik transjektörler de bulunuyor.

include içermek

Other suspects include Phillip "The Cat"Larue Meyer "Goldy"Stentz, and Theodore" Del"Muniz.

Diğer şüpheliler içerir Phillip "kedi"Larue Meyer" Goldy"Stentz, ve Theodore" Del" Muniz.

That includes hair and nails.

Bu saçları ve tırnakları içerir.

include kapsamak

Oh. Does zoology include people, Mr Rutland?

Zooloji insanları da kapsar mı, bay Rutland?