English-Turkish translations for indeed:

gerçekte, gerçekten · evet · aslında · doğrusu · hakikaten · cidden · zaten · other translations

indeed gerçekte, gerçekten

Thank you, but this long journey.. .. .. I was very tired indeed.

Teşekkür ederim ama bu uzun yolculuk.. .. .. beni gerçekten çok yordu.

Thank you all very much indeed.

Size gerçekten çok teşekkür ederim.

A great honor indeed.

Gerçekten büyük bir onur.

Click to see more example sentences
indeed evet

Yes, that is indeed a mistake.

Evet, bu kesinlikle bir hata.

Yes, very good, indeed.

Evet, sahiden çok güzel.

Yes, I must admit the impostor Very clever. Very clever, indeed.

Evet, ben itiraf etmeliyim ki bu sahtekar çok zeki çok zeki gerçekten.

Click to see more example sentences
indeed aslında

Indeed, sir. Not only is she a woman, she is a very beautiful woman.

Aslında efendim, o sadece bir kadın değil. .oldukça güzel bir kadın.

A very interesting lesson indeed.

Çok ilginç bir ders aslında.

I slept very badly indeed.

Aslında ben de çok kötü uyudum.

Click to see more example sentences
indeed doğrusu

This is indeed an honor, sir.

Doğrusu bu bir onur efendim.

It might indeed be true.

Bu gerçekten doğru olabilir.

Yes, my dear, very uncomfortable indeed.

Evet hayatım, çok rahatsız doğrusu.

Click to see more example sentences
indeed hakikaten

Indeed I think I saw something in your eye.

Hakikaten bence ben senin gözünde bir şey gördüm.

What about you, indeed.

Hakikaten, peki ya sen?

Very tired indeed.

Hakikaten çok yorgun

Click to see more example sentences
indeed cidden

A rare pleasure indeed.

Nadir bir zevk cidden.

Very bad news indeed.

Çok kötü haber cidden.

It's a tragedy indeed.

Bu cidden bir trajedi.

Click to see more example sentences
indeed zaten

Very impressive indeed. But I already have a man-servant.

Gerçekten çok etkileyici ama benim uşağım var zaten.