English-Turkish translations for industrial:

endüstri · endüstriyel · sanayi · sınai · other translations

industrial endüstri

Well maybe that's true, but it is also true that one day this industry will turn.

Belki bu doğru. Ama şu da doğru ki, bir gün bu endüstri düzelecek.

Do you think those guys work for Captain Industry?

Sence o adamlar Kaptan Endüstri için mi çalışıyorlar?

Major Fleming, hi, I'm Jim Wilson, Grove Industries.

Bimbaşı Fleming. Selam, ben Jim Wilson. Grove Endüstri.

Click to see more example sentences
industrial endüstriyel

So he arranged for a little industrial accident.

Bu yüzden ufak bir endüstriyel kaza ayarladı.

Will have military and industrial advantage.

Askeri ve endüstriyel avantajı olacak.

There's lots of industrial land out there.

Orada çok fazla endüstriyel alan var.

Click to see more example sentences
industrial sanayi

Sometimes diplomatic secrets, sometimes scientific secrets, or industrial secrets.

Bazen diplomatik sırlar bulunur. Bazen ilmi veya sanayi sırları bulunur.

That just means it's from an old industrial area.

Bu da demek oluyor ki eski bir sanayi alanından geliyor.

For the landowners and the heavy industry in Italy and Germany Mussolini and Hitler are not the best solution.

İtalya ve Almanya'daki toprak ağaları ve ağır sanayi için Mussolini ve Hitler en iyi çözüm değildi.

Click to see more example sentences
industrial sınai

One big industrious family.

Büyük bir sınai aile.