industries

You said "food services industry,"so then he said" food services industry.

Sen, "yemek servisi endüstrisi" dedin ve sonra da o "yemek servisi endüstrisi" dedi.

Well maybe that's true, but it is also true that one day this industry will turn.

Belki bu doğru. Ama şu da doğru ki, bir gün bu endüstri düzelecek.

I don't know anything about this guy, this Captain Industry.

O adam hakkında, Kaptan Piyasa hakkında bir şey bilmiyorum.

Eric chen, son of billionaire harold chen, C.E.O. Of financial giant chen industries, was kidnapped.

Eric Chen, multi milyoner finansal dev Chen Endüstri'nin C.E.O.'su Harold Chen'in oğlu, kaçırıldı.

This whole Captain Industry thing, it's too big for us.

Bütün bu Kaptan Endüstri olayı bizim için çok büyük.

Do you, Joan Webster, take Consolidated Chemical Industries to be your lawful wedded husband?

Sen Joan Webster, Konsolide Kimya Endüstrisi'ni kocan olarak kabul ediyor musun?

Captain Industry gave her drugs and they killed her.

Kaptan Endüstri ona uyuşturucu verdi ve onu öldürdü.

Sometimes diplomatic secrets, sometimes scientific secrets, or industrial secrets.

Bazen diplomatik sırlar bulunur. Bazen ilmi veya sanayi sırları bulunur.

Well, whoever wins, it's a great night for the industry.

Kim kazanırsa kazansın, endüstri için büyük bir gece olacak.

And everyone knows that any business with Wyatt Industries is dirty business.

Ve herkes bilir ki, Wyatt Endüstri ile yapılan iş, kirli iştir.