informants

So please, please call me if you have the information, all right?

Bu yüzden bir bilgin varsa lütfen beni ara, tamam mı?

Do you have any new information for me?

Benim için yeni bir bilgi var mı?

Ah, well, thank you for that information and congratulations.

Bu bilgi için teşekkür ederim ve sizi tebrik ederim.

Because he knows that the information is important to you.

Çünkü o bilgilerin senin için önemli olduğunu biliyor.

Without any information, it's gonna be very hard to find him.

Herhangi bir bilgi olmadan, o Onu bulmak çok zor olduğunu.

Do you have any idea how valuable that kind of information is, Nathan?

Bu tür bir bilginin ne kadar değerli olduğuna dair bir fikrin var mı, Nathan?

Is there any contact information or an address of where she was staying?

Ya da o nerede kaldığını bir adres herhangi bir iletişim bilgileri var mı?

He needs a little information, And I'm trying to help.

Biraz bilgiye ihtiyacı var ben de yardım etmeye çalışıyorum.

Just give me a chance to get some information.

Biraz bilgi toplamam için bana bir şans ver.

I gave them information, they gave me a new life.

Ben onlara bilgi verdim, onlar da bana yeni bir hayat.