English-Turkish translations for information:

bilgi · haber, haberler · bilgin · istihbarat · bilgi edinme · iddia · enformasyon · bilgilendirme · danışma, danışma. · malumat · other translations

information bilgilendirme

You, Artie, tension, informed decisions and dead relatives?

Sen, Artie, gerilim, bilgilendirme ve ölmüş akrabalar.

Pete Slocum, Asbestos Information Institute.

Pete Slocam. Asbest bilgilendirme enstitüsü.