English-Turkish translations for innovation:

yenilik · yenilikçi · icat · inovasyon · buluş · other translations

innovation yenilik

So who, or what, was responsible for this incredible evolutionary innovation?

Peki, kim, veya ne bu inanılmaz evrimsel yenilikten sorumlu?

What's innovation number two?

İki numaralı yenilik nedir?

A Rocket Romano innovation.

Bir Rocket Romano yeniliği.

Click to see more example sentences
innovation yenilikçi

This is not just fun and innovative idea, but a royal commandment.

Bu sadece eğlenceli ve yenilikçi bir fikir değil, ayrıca bir kraliyet geleneği.

But still, that seems a little Innovative?

Ama yine de biraz şey gözüküyor Yenilikçi mi?

I think that's innovative.

Bence bu çok yenilikçi.

Click to see more example sentences
innovation icat

Ladies and gentlemen, we bring you a new innovation.

Bayanlar ve baylar, Sizlere yeni bir icat getirdik.

This is about innovation and

Bu yeni şeyler icat etmekle ve

Technical innovations, like high-pressure steam.

Yüksek basınçlı buhar gibi teknik icatlar.

Click to see more example sentences
innovation inovasyon

Culture, education, research and innovation are inexhaustible resources.

Kültür, eğitim, araştırma ve inovasyon bitip tükenmeyen kaynaklar.

innovation buluş

Technology and innovation will be the world's salvation and the people know it.

Teknoloji ve buluşlar dünyanın kurtuluşu olacak. Ve insanlar bunun farkında.