instruments

I've done this a lot before, of course but never with such a powerful instrument.

Bunu daha önce çok yaptım, tabii ama bu kadar güçlü bir aletle hiç yapmadım.

I'm just an instrument. Like any great power, it depends on how it's used.

Ben sadece bir aracım herhangi bir büyük güç gibi nasıl kullanıldığına bağlı

It's almost like you have your create a new instrument.

Bu yeni bir enstrüman yaratmak gibi bir şey.

It looks like an instrument of torture for the mind.

Bu, zihin için bir işkence aleti gibi görünüyor.

You're under the protection of a fiddle a guitar, a clarinet and a noisy fourth instrument!

Bir keman, bir gitar, bir klarnet ve de gürültücü bir dördüncü çalgının korumasındasınız!

Suzy, Lionel, Murray, Rudy, dinner! melody, while the other instruments

Suzy, Lionel, Murray, Rudy, yemek hazır! melodi çalarken diğer enstrümanlar

The instrument and control samples Are all working fine.

Makine de kontrol örnekleri de gayet iyi çalışıyor.

Maybe that's why he would have to play a very huge instrument.

Belki de bu yüzden çok büyük bir enstrüman çalmak zorunda kalacaktı.

But this isn't just a musical instrument.

Fakat bu sadece bir müzik aleti değildi.

This is a skilled musician trying a new instrument.

Bu yeni bir enstrüman deneyen yetenekli bir müzisyen.