English-Turkish translations for intelligent:

zeki · akıllı, akıllıca, akılcı · yetenekli · anlayışla · bilinçli · kültürlü · becerikli · other translations

intelligent zeki

And he's very funny and intelligent and handsome.

Ve o çok eğlenceli ve zeki ve yakışıklı

The incredibly beautiful and intelligent type.

İnanılmaz derecede güzel ve zeki tipi.

You're an intelligent man, Bobby.

Sen zeki bir adamsın Bobby.

Click to see more example sentences
intelligent akıllı, akıllıca, akılcı

I expected something better of you, something more intelligent, something more knowing.

Senden daha iyi bir şey beklerdim daha akıllıca bir şey, daha bilindik bir şey.

I love this smart, beautiful Intelligent, funny Woman

Bu akıllı, güzel zeki, komik kadını seviyorum.

I always saw her for the beautiful, intelligent woman she is.

Ben onu güzel, akıllı bir kız olarak gördüm hep.

Click to see more example sentences
intelligent yetenekli

She is a very talented and intelligent girl.

O çok yetenekli ve akıllı bir kız.

You're a very intelligent young man, you've got an enviable future ahead of you.

Sen çok yetenekli, zeki bir gençsin, önunde kıskanılacak bir geleceğin var.

You've demonstrated great intelligence and no doubt computer skills.

Harika bir zeka örneği sergiledin ve bilgisayar yeteneğin olduğuna şüphe yok.

Click to see more example sentences
intelligent anlayışla

She's an extraordinarily intelligent woman, and she describes everything in meticulous detail.

Olağanüstü zeki bir kadın ve her şeyi kusursuz bir şekilde ayrıntısıyla anlatıyor.

Not for the directorate of intelligence, understand?

İstihbarat müdürlüğü için değil, anladın mı?

intelligent bilinçli

Some force, some intelligence has arranged this for a purpose.

Bir güç, bir bilinç bunu ayarladı. Bir amacı var.

Dr. Stubbs, these nanites are now working with a new, collective intelligence.

Dr Stubbs, bu nanitler şu anda yeni bir ortak bilinçle çalışıyorlar.

intelligent kültürlü

They depict you as cunning, cultured, very intelligent.

Seni kurnaz, kültürlü ve çok zeki biri olarak tarif ediyorlar.

Wealthier, more successful, powerful, cultured, more intelligent than ever?

Her zamankinden daha zengin, daha başarılı, güçlü, kültürlü, daha zeki?

intelligent becerikli

Of course, Jared is a grown man an intelligent, talented,capable adult.

Tabii ki, Jared olgun biri zeki, yetenekli, becerikli bir yetişkin.