English-Turkish translations for intensive:

yoğun · şiddetli · aşırı · ağırlıklı · other translations

intensive yoğun

It's sad how it takes something so intense to make us stop and smell the coffee, huh?

Bu kadar şey alır ne kadar üzücü Bize durdurmak ve kahve kokusu yapmak için yoğun, değil mi?

God, this is so intense.

Tanrım, bu çok yoğun.

I'm sorry, but intensive training is not for anyone.

Çok üzgünüm, yoğun eğitim herkes için değil.

Click to see more example sentences
intensive şiddetli

This time it will be more intense.

Bu kez çok daha şiddetli olacak.

Intense. Yes, maybe intense is a better word.

Şiddetli Evet, belki şiddetli daha iyi bir kelime.

Pretty intense hallucination, even for you.

Senin için bile çok şiddetli bir halüsinasyondu.

Click to see more example sentences
intensive aşırı

It's an intense thing.

Bu aşırı bir şey.

Stage two intense hunger.

İkinci aşama aşırı açlık.

Sheila's definitely intense.

Shelia kesinlikle aşırı.

intensive ağırlıklı

Look, this is an intense film.

Bak, bu çok ağır bir film.

That's a little intense.

Bu biraz ağır oldu.

It's gonna be a very, very intense class.

Çok ama çok ağır bir ders olacak.