English-Turkish translations for interesting:

ilginç · ilgi çekici · enteresan · other translations

interesting ilginç

It's a very interesting story, future boy but there's one thing that doesn't make sense.

Bu çok ilginç bir hikaye, gelecekten gelen çocuk ama mantıklı olmayan tek bir şey var.

There is always a group of interesting people here.

Burada her zaman ilginç bir grup insan vardır.

That is very interesting to me.

Bu bana çok ilginç geldi.

Click to see more example sentences
interesting ilgi çekici

I'll find something else important and interesting to do, and all will be well and good.

Yapacak başka önemli ve ilgi çekici bir şey bulurum. Ve her şey iyi ve güzel olur.

'Cause that's a lot more interesting.

Çünkü o çok daha ilgi çekici.

Even if it's interesting to you, at my age it isn't.

Bu sizin için ilgi çekici olsa bile, benim yaşımda değil.

Click to see more example sentences
interesting enteresan

And that's the area to me where it gets more interesting and exciting, and more emotional.

İşte benim için daha enteresan, daha heyecan verici ve daha duygusal olan alan budur.

True, but it's not the most interesting reason.

Doğru, fakat en enteresan neden bu değil.

That's a really interesting painting.

Bu gerçekten çok enteresan bir tablo.

Click to see more example sentences